No! Organizations can add an unlimited number of users to their account, so that everyone can get started from their own account at the same time!

Of course, we encourage creativity! In the past we have seen that customers have generated texts for category pages, SEA campaigns, receipts and much more.

Yes! We have an API link available, which means that we can establish a link between Powertext.ai and your system. This ensures that product data is loaded directly into Powertext.ai and that generated text ends up directly in the correct box in your system.

Yes! Because we have been participating for a while now, we can also help you formulate good product texts. Please contact us to see how we can do this.

In onze software geef je zelf aan welk kenmerk een product uniek maakt. Of je nu met EAN nummers, GTIN codes of andere nummering werkt, dat maakt voor ons niet uit. Wanneer je je producten voor de eerste keer in de software toevoegt, geef je zelf aan welke kolom de unieke identifier is.

We rekenen af per uniek product, wat betekent dat je zo veel productteksten kan genereren als je maar wilt.

In de cumulatieve staffel bepaald het aantal producten hoe veel je betaalt per uniek product. Stel je hebt 3000 unieke producten waarvoor je teksten wilt genereren, dan is het kostenplaatje als volgt. Aangezien er in de set-up fee automatisch 2000 grote producten zitten, betaal je over de eerste 2000 producten niks extra’s. Voor product 2001 tot en met product 3000, betaal je vervolgens 0,75 eurocent per product.

In our software you indicate which characteristic makes a product unique. Whether you work with EAN numbers, GTIN codes or other numbering, that does not matter to us. When you add your products to the software for the first time, you indicate which column the unique identifier is.

In the cumulative scale, the number of products determines how much you pay per unique product. Suppose you have 3000 unique products for which you want to generate texts, then the cost is as follows. Since the set-up fee automatically includes 2000 large products, you do not pay anything extra for the first 2000 products. For product 2001 up to and including product 3000, you then pay 0.75 cents per product.

We charge per unique product, which means that you can generate as many product texts as you want.

Sure! We are open to partnerships with, for example, online marketing agencies or PIM suppliers. After all, together you are stronger. Please contact us for the details of a possible collaboration.

Yes, if you also want to generate your product texts directly in multiple languages, there is an additional cost on top. A cumulative scale applies here too.

Jazeker! We staan open voor partnerships met bijvoorbeeld online marketing agencies of PIM leveranciers. Samen sta je immers sterker. Neem even contact met ons op voor de details van een mogelijke samenwerking.

Ja, wanneer je jouw productteksten ook direct in meerdere talen wilt genereren komt daar een meerprijs boven op. Ook hier geldt een cumulatieve staffel.

Uiteraard, wij moedigen creativiteit aan! In het verleden hebben we al gezien dat klanten teksten hebben gegenereerd voor categoriepagina’s, SEA campagnes, kassabonnen en nog veel meer.

Ja! We hebben een API koppeling beschikbaar, wat betekent dat we een koppeling kunnen leggen tussen Powertext.ai en jouw systeem. Dit zorgt ervoor dat productdata direct in Powertext.ai wordt in geladen en dat gegenereerde teksten direct in het juiste vakje in jullie systeem terecht komt.

Nee! Organisaties kunnen een ongelimiteerd aantal gebruikers toevoegen aan hun account, zodat iedereen vanaf zijn eigen account op hetzelfde moment aan de slag kan!

Ja! Doordat we inmiddels al een tijdje meelopen kunnen we je ook helpen met het formuleren van goede productteksten. Neem even contact met ons op om te kijken hoe we dit het beste kunnen doen.


De praktijk wijst uit dat gebruikers op het begin de software nog moeten leren kennen en starten met experimenteren. Dat resulteert er vaak in dat de eerste paar teksten toch nog niet helemaal het gewenste eindresultaat hebben. Daarom hebben we besloten om af te rekenen per uniek product, dat betekent dat je per uniek product zo veel teksten kan genereren als je zelf wilt en niet hoeft te betalen voor je eerste experimentele teksten!

In meer dan 150 talen, genoeg om te kiezen dus!

In more than 150 languages, enough to choose!

Practice shows that users still have to get to know the software at the outset and start experimenting. This often results in the first few texts not quite having the desired end result. That is why we have decided to pay per unique product, which means that you can generate as many texts as you want per unique product and do not have to pay for your first experimental texts!

WEBINAR: Automatiseer het schrijven van productbeschrijvingen

Werk slimmer met behulp van intelligente algoritmes


Klik voor meer informatie