Bol.com

Bol.com is een van de populairste online warenhuizen in Nederland en België. Met hun immense assortiment van meer dan 30 miljoen producten, beschikt het merk ook over een immense hoeveelheid productgegevens. Om producten in andere landen te kunnen verkopen, of aan mensen die andere talen spreken, moet het merk de mogelijkheid bieden aan klanten om de taal van hun voorkeur te kiezen.

Het niet vertalen van productteksten zou kunnen leiden tot ontevredenheid bij buitenlandse klanten, wat de verkoop uiteraard negatief zou beïnvloeden. Dankzij de software van PowerText.ai is Bol.com nu in staat om veel productteksten in een handomdraai automatisch te vertalen. Het aantal manuren dat wordt besteed aan het vertalen van teksten kan nu aanzienlijk worden verminderd, wat de mogelijkheid biedt om deze manuren aan andere bedrijfsactiviteiten te besteden, terwijl er ook geld wordt bespaard.

WEBINAR: Automatiseer het schrijven van productbeschrijvingen

Werk slimmer met behulp van intelligente algoritmes


Klik voor meer informatie